Kamienok
Owner takatalvi
Status offline
IP tvoj.kamienok.net
Website https://discord.kamienok.net/
Players 0/0
Version 1.20
Rank 20
Score 72
Uptime 99.5%
Last Check 4 month(s) ago
Country Slovakia
Types SurvivalVanillaWhitelistCommunity
Social Discord


SK-Slovakia-Flag-icon.png
Kamienok je komunita hráčov Minecraftu, ktorí majú radi nekomplikovaný survival v priateľskej spoločnosti. Hráme s rešpektom voči ostatným, aby sme neboli jeden druhému na príťaž a nemuseli riešiť zbytočné konflikty. Navzájom si nekonkurujeme, radšej spolupracujeme alebo hráme nezávisle od ostatných.


Náš herný mód je jednoduchý survival na vanilla štýl s niekoľkými vylepšeniami (semi-vanilla), no venujeme sa aj creativu a vlastným minihrám. Ak máš záujem skúsiť to u nás, podaj si na našom Discorde prihlášku na whitelist a my sa ti čoskoro ozveme. Pre pripojenie je potrebný originálny Minecraft účet.


Čo u nás nájdeš:


• skvelú komunitu dlhoročných, ale aj nových hráčov
• stabilný a pokojný priestor pre tvoj survival bez zbytočných prekážok a bez griefu
• vysokú úroveň podpory a rýchlu odozvu v prípade problémov
• vyvážené vylepšenia vanilly (teleportácia a pod.)
• Dynmapu
• vylepšený Nether a End s použitím kvalitných datapackov
• niekoľko originálnych minihier na pobavenie
• možnosť využívať kreatívny svet
• možnosť otvoriť si vlastný obchod na verejnej tržnici


Aktuálne prijímame nových členov.


GB-United-Kingdom-Flag-icon.png
Kamienok (pebble) is a community of Minecraft players who enjoy uncomplicated survival in friendly company. We play with mutual respect and try not to be a burden to others so that we can avoid needless conflict. We don't play one against another, but rather cooperate or play independently from each other.

Our game mode is simple vanilla-style survival with some enhancements (semi-vanilla), but we also deal in creative and custom minigames. If you would like to give it a try, apply for the whitelist on our Discord server and you will hear from us shortly. You need an original Minecraft account to connect.

What we offer:

• a wonderful community of both seasoned and new players
• a stable and amicable space for your survival without unnecessary obstacles and griefing
• a high level of support and quick response time in case of any issues
• balanced vanilla enhancements (e.g. teleportation)
• Dynmap
• enhanced Nether and End using top quality datapacks
• a few of our own minigames to pass some time
• the possibility to use our creative world
• the possibility to open your own shop in the public marketplace

The applications are now open for new players. 

What is IP for Minecraft server Kamienok?

The server IP address for Kamienok is tvoj.kamienok.net.

What version Kamienok supports?

Kamienok supports Minecraft version: 1.20, .

What is Kamienok minecraft server location?

Kamienok server is located in Slovakia.

What gamemodes Kamienok supports?

Kamienok Minecraft server supports Survival, Vanilla, Whitelist, Community, gamemodes.