Kamienok
Owner Kamienok
Status online
IP tvoj.kamienok.net
Website https://discord.kamienok.net/
Players 0/0
Version 1.19
Rank 11
Score 96
Uptime 100%
Last Check Check Pending
Country Slovakia
Types SurvivalVanillaWhitelistCommunity
Social Discord


SK-Slovakia-Flag-icon.png
Kamienok je komunita hráčov Minecraftu, ktorí majú radi nekomplikovaný survival v priateľskej spoločnosti. Hráme s rešpektom voči ostatným, aby sme neboli jeden druhému na príťaž a nemuseli riešiť zbytočné konflikty. Navzájom si nekonkurujeme, radšej spolupracujeme alebo hráme nezávisle od ostatných.


Náš herný mód je jednoduchý survival na vanilla štýl s niekoľkými vylepšeniami (semi-vanilla), no venujeme sa aj creativu a módovanému survivalu. Ak máš záujem skúsiť to u nás, podaj si na našom Discorde prihlášku na whitelist a my sa ti čoskoro ozveme. Pre pripojenie je potrebný originálny Minecraft účet.


Čo u nás nájdeš:


• skvelú komunitu dlhoročných, ale aj nových hráčov
• stabilný a pokojný priestor pre tvoj survival bez zbytočných prekážok a bez griefu
• vysokú úroveň podpory a rýchlu odozvu v prípade problémov
• vyvážené vylepšenia vanilly (teleportácia a pod.)
• Dynmapu
• niekoľko originálnych minihier na pobavenie
• možnosť využívať kreatívny svet
• možnosť hrať aj módovaný survival (samostatný server)


Aktuálne prijímame nových členov.


GB-United-Kingdom-Flag-icon.png
Kamienok (pebble) is a community of Minecraft players who enjoy uncomplicated survival in friendly company. We play with mutual respect and try not to be a burden to others so that we can avoid needless conflict. We don't play one against another, but rather cooperate or play independently from each other.

Our game mode is vanilla-style simple survival with some enhancements (semi-vanilla), but we also deal in creative and modded survival. If you would like to give it a try, apply for the whitelist on our Discord server and you will hear from us shortly. You need an original Minecraft account to connect.

What we offer:

• a wonderful community of seasoned, but also new players
• a stable and amicable space for your survival without unnecessary obstacles and griefing
• a high level of support and quick response time in case of any issues
• balanced vanilla enhancements (e.g. teleportation)
• Dynmap
• a few of our own minigames to pass some time
• the possibility to use our creative world
• access to our modded survival (standalone server)

The applications are now open for new players. 

What is IP for Minecraft server Kamienok?

The server IP address for Kamienok is tvoj.kamienok.net.

What version Kamienok supports?

Kamienok supports Minecraft version: 1.19, .

What is Kamienok minecraft server location?

Kamienok server is located in Slovakia.

What gamemodes Kamienok supports?

Kamienok Minecraft server supports Survival, Vanilla, Whitelist, Community, gamemodes.